top of page

מה הקשר בן אסטרטגיה של עסקים ושיווק ללגיטימציה?כבר שבוע אני מתבשלת בזה -מאז שהתחלתי לקלוט משפטים כאלו מתחילת הקורונה -

"מי שלא יתרגל לשינוי ויתאים את עצמו לקידמה ישאר מחוץ לעשייה. מי שלא יזוז ישאר.. מחוץ לתודעה ופשוט ישקע עד שיעלם" - רגע נשימה - יש לי גישה אחרת לתקופה הזאת ולעסקים ולאנשים. פחד הוא כלי עבודה לכאורה אפקטיבי - יש לו מחיר.

"כולם" נעים עכשיו בקצב הקורונה. והקצב הזה מזמזם בזום ומקליק עוד ועוד תוכן ומתאים את עצמו לתרבות הצריכה המקוונת. רק ! וזה רק גדול - שלא כולם למדו אותה וגם לא את עצמם בתוכה.

שוב מתפתחות שבלונות ונוסחאות שיווקיות חדשות, פורמטים למוצרים וגם שימוש מרובה במשפטים של "דווקא עכשיו", שגם אני משתמשת בהם לפעמים ובכל זאת יש לגיטימציה לעשות דברים אחרת ובנשימה – הנה כמה כיוונים הישר מקליניקה ומהמשקפיים של יועצת אסטרטגיה בימי קורונה.

יש את הפסיכולוגית שאומרת לי שבעצם הזום קצת מתיש אותה ואת לקוחותיה ויותר נכון לה לדבר בטלפון. פחות אופנתי. אבל יותר מדוייק לתהליך, להקשבה שלה ושלהם.

יש לקוחה שדווקא כן דחפתי קדימה, הצעתי לך איך להפוך את המוצר שלה ולשנות את פניו כך שיתאים לרוח התקופה כי היא חיפשה תשובה כזאת ובעיקר כי אני זוכרת כמה חיה ושמחה היא כשהמוצר שלה חי ונושם וכמה עשייה תסייע הרים אותה מהסירים ומחבתות והילדים – ככל שהם כובשים. וזה אכן קרה בקצב שלה.

מנכ"ל של חברה קטנה שלקח לעצמו כמה ימים שקט לעבוד על תשתיות כי הבין שאפשר לעוף עם פוסטים בקבוצה שהוא מנהל מהיום עד מחר בלחץ, להכין עוד דף נחיתה, להספיק, לדפוק שעון ונוכחות אבל כל זה כבר לא מתאים לו. עכשיו הוא מוכן סוף סוף לבשל תבשיל שישביע ליותר זמן ולבנות קורס דיגיטלי וספר.

בעלת עסק שהבינה שהמיומנות שלה שממש לא נדרשת בימים אלו יכולה להיות מוחלפת במשהו ששכחה שהיא יודעת לעשות כי זה פשוט נורא קל בשבילה. כמו לנהל קבוצה רק הפעם בפייסבוק.

כן, עצמאים זקוקים להכנסה כמו אוויר לנשימה. כדי שישאר להם כזה תוך כדי ממליצה קודם כל לגיטימציה לעשות את זה בדרכם. איך? איך? איך ? שיחה נפרדת (-:

סופ"ש נעים ונטול פחד.

מה הקשר בן אסטרטגיה של עסקים ושיווק ללגיטימציה?

כבר שבוע אני מתבשלת בזה -מאז שהתחלתי לקלוט משפטים כאלו "מי שלא יתרגל לשינוי ויתאים את עצמו לקידמה ישאר מחוץ לעשייה. מי שלא יזוז ישאר.. מחוץ לתודעה ופשוט ישקע עד שיעלם" - רגע נשימה - יש לי גישה אחרת לתקופה הזאת ולעסקים ולאנשים. פחד הוא כלי עבודה לכאורה אפקטיבי - יש לו מחיר.

"כולם" נעים עכשיו בקצב הקורונה. והקצב הזה מזמזם בזום ומקליק עוד ועוד תוכן ומתאים את עצמו לתרבות הצריכה המקוונת. רק ! וזה רק גדול - שלא כולם למדו אותה וגם לא את עצמם בתוכה.

שוב מתפתחות שבלונות ונוסחאות שיווקיות חדשות, פורמטים למוצרים וגם שימוש מרובה במשפטים של "דווקא עכשיו", שגם אני משתמשת בהם לפעמים ובכל זאת יש לגיטימציה לעשות דברים אחרת ובנשימה – הנה כמה כיוונים הישר מקליניקה ומהמשקפיים של יועצת אסטרטגיה בימי קורונה.

יש את הפסיכולוגית שאומרת לי שבעצם הזום קצת מתיש אותה ואת לקוחותיה ויותר נכון לה לדבר בטלפון. פחות אופנתי. אבל יותר מדוייק לתהליך, להקשבה שלה ושלהם.

יש לקוחה שדווקא כן דחפתי קדימה, הצעתי לך איך להפוך את המוצר שלה ולשנות את פניו כך שיתאים לרוח התקופה כי היא חיפשה תשובה כזאת ובעיקר כי אני זוכרת כמה חיה ושמחה היא כשהמוצר שלה חי ונושם וכמה עשייה תסייע הרים אותה מהסירים ומחבתות והילדים – ככל שהם כובשים. וזה אכן קרה בקצב שלה.

מנכ"ל של חברה קטנה שלקח לעצמו כמה ימים שקט לעבוד על תשתיות כי הבין שאפשר לעוף עם פוסטים בקבוצה שהוא מנהל מהיום עד מחר בלחץ, להכין עוד דף נחיתה, להספיק, לדפוק שעון ונוכחות אבל כל זה כבר לא מתאים לו. עכשיו הוא מוכן סוף סוף לבשל תבשיל שישביע ליותר זמן ולבנות קורס דיגיטלי וספר.

בעלת עסק שהבינה שהמיומנות שלה שממש לא נדרשת בימים אלו יכולה להיות מוחלפת במשהו ששכחה שהיא יודעת לעשות כי זה פשוט נורא קל בשבילה. כמו לנהל קבוצה רק הפעם בפייסבוק.

כן, עצמאים זקוקים להכנסה כמו אוויר לנשימה. כדי שישאר להם כזה תוך כדי ממליצה קודם כל לגיטימציה לעשות את זה בדרכם. איך? שיחה נפרדת (-:

סופ"ש נעים ונטול פחד.

Comments


bottom of page